Hatályát veszti a 320/2015. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 233. számában (2020. október 29.) megjelent a Kormány 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelete a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A 320/2015. Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2021. január 1-jén hatályát veszti. Átmeneti szabályként mától (2020. október 30.) új ellenőrzési eljárás nem kezdeményezhető, és azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyekre vonatkozóan még nem kezdeményezték az R1. szerinti ellenőrzést, az ajánlatkérőt nem terheli a 6. § (1) bekezdésében, a 13/A. §-ban, a 15. §-ban és a 18. §-ban meghatározott ellenőrzés kezdeményezésének kötelezettsége. Az érintett szervezeteknek nem kell teljesíteniük az R1. szerint fennálló azon adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek határideje 2020. december 31. napja. Az R1. rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyek ellenőrzését 2020. október 29-ét megelőzően kezdeményezték, azzal az eltéréssel, hogy azokban az ellenőrzési eljárásokban, amelyekben még nem került sor az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítására, az ellenőrzés az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállításával lezárul, és az ajánlatkérőt az így lezárult ellenőrzéssel érintett közbeszerzések esetén nem terheli a 12. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség.

A rendelet letölthető innen.

Vissza a hírek listájához