Hírek

Módosult a Kbt.

2021-11-11

Módosult a Kbt.

2021-05-04

Emelkedtek az uniós értékhatárok

2018-01-15

A Közbeszerzési Értesítő 2018. évi 7. számában megjelent a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

Közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosulnak

2017-12-29

2017. december 28-án három olyan kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, amely közbeszerzési tárgyú kormányrendeleteket érint.

Módosul a Kbt.

2017-12-20

A Magyar Közlöny 216. számában (2017. december 19.) megjelent a 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

Itt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló rendelet

2017-12-20

A Magyar Közlöny 216. számában (2017. december 19.) megjelent a Kormány 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól.

Újabb módosítások a Kbt-ben

2017-12-19

A Magyar Közlöny 214. számában (2017. december 18.) megjelent a 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról.

Elektronikus közbeszerzés csak áprilistól

2017-12-12

A Magyar Közlöny 207. számában (2017. december 11.) megjelent a 2017. évi CLXXXIV. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) módosításáról.

Módosult a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól szóló rendelet

2017-11-15

A Magyar Közlöny 185. számában (2017. november 14.) megjelent a Kormány 339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

Kisebb módosítás a Kbt-ben

2017-11-13

A Magyar Közlöny 182. számában (2017. november 10.) megjelent a 2017. évi CXXXVI. törvény az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.

Megváltoztak a NUTS-kódok

2017-07-07

Az Elektronikus Hirdetményfeladó Rendszerből értesültünk, hogy a közösségi hirdetmények feladásánál használatos NUTS kódok 2017.07.01.-én megváltoztak.

Nem változnak a közbeszerzési értékhatárok 2018-ban

2017-06-28

A forintban megállapított nemzeti értékhatárok, illetve az euróban megállapított uniós értékhatárok 2018-ban nem változnak.

Elnöki tájékoztató a tényleges tulajdonos fogalmának változásáról

2017-06-23

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a tényleges tulajdonos fogalmának változásáról.

Módosult a Kkvt. (2004. évi XXXIV. törvény)

2017-06-19

A 2017. évi LXXII. törvény 27-36. §-ai módosítják a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényt.

A KT új útmutatója a becsült értékről és a részekre bontás tilalmáról

2017-06-11

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában.

Módosul a hulladékról szóló törvény

2017-06-09

A 2017. évi LXVI. törvény - egyebek mellett - módosítja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdését, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások szabályait is érinti.

A minimális építőipari rezsióradíj 2017-ben

2017-06-08

A minimális építőipari rezsióradíj 2.550 Ft/óra-ról 2.870 Ft/óra-ra emelkedik.

Új pénzmosásról szóló törvény lépett hatályba

2017-05-29

A 2017. évi LIII. törvényben módosult a tényleges tulajdonos definíciója, ami kihat a Kbt. 62. § k) pont kb) alpontjának alkalmazására is.

Három új útmutató a Közbeszerzési Hatóságtól

2017-05-23

A Közbeszerzési Hatóság új útmutatói a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.

Júniustól három közbeszerzési tárgyú kormányrendelet módosul

2017-05-19

A 115/2017. Korm. rendelet módosítja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendeletet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendeletet és a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet.

Két új elnöki tájékoztató jelent meg

2017-04-11

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól, valamint a közérdekű bejelentések gyakorlati tapasztalatairól.

A minimális vagyonvédelmi rezsióradíj 2017-ben

2017-03-20

A rezsióradíj minimális mértéke 1.929-ről 2.141 Ft/óra-ra emelkedett.

Elnöki tájékoztató a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásáról

2017-01-23

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásáról.

A 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

2017-01-16

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

A 322/2015. kormányrendelet újabb módosítása

2017-01-02

A 497/2016. Korm. rendelet 12. §-a módosítja az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendeletet.

Több közbeszerzési tárgyú kormányrendelet módosult

2017-01-02

A 487/2016. Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosulnak az EU-s támogatások felhasználásának rendjéről, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletek

2016-12-28

A 478/2016. Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések szabályai

2016-12-27

A 459/2016. Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról. 

Újra módosult a Kbt.

2016-12-20

A 2016. évi CLXVI. törvény 57-59. §-ai módosítják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.

Az új nemzeti értékhatárok

2016-12-16

A 2016. évi CLVII. törvény 3. §-a módosítja a 2017. január 1-jétől hatályos nemzeti értékhatárokat.

Módosult a Kbt.

2016-12-16

A 2016. évi CLX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

A közbeszerzéssel összefüggő jogszabályok módosulnak

2016-12-05

A 379/2016. Korm. rendelet módosítja a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet, a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

Hatályát veszti a 302/2006-os Korm. rendelet

2016-12-05

A Kormány 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 82. §-a hatályon kívül helyezi a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

Apró szövegmódosítás a Kbt-ben

2016-10-21

A 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról 127. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. § (2) bekezdés i) pontját.

A minimális építőipari rezsióradíj 2016-ban

2016-09-15

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről.

Hatályát vesztette a 228/2004-es Korm. rendelet

2016-08-01

A Kormány 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról hatályon kívül helyezi a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szólóa 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendeletet, valamint a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet.

Módosult a 321/2015. Korm. rendelet

2016-07-27

A Magyar Közlöny 108. számában (2016. július 21.) megjelent a Kormány 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

Magasabb uniós értékhatárok 2017-ben

2016-06-27

A Magyar Közlöny 91. számában (2016. június 24.) megjelent a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről. A törvény 70-72. §-ai tartalmazzák a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig hatályos közbeszerzési értékhatárokat.

Útmutató a Kbt. szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

2016-06-02

A Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 62. számában (2016. június 1.) megjelent a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről.

Júliusban és augusztusban is módosul a Kbt.

2016-05-05

A Magyar Közlöny 64. számában (2016. május 5.) megjelent a 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről, valamint a 2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról.

Augusztus 1-jén lép hatályba a védelmi és biztonsági célú beszerzési törvény

2016-05-05

A Magyar Közlöny 64. számában (2016. május 5.) megjelent a 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről.

Biztonságosabb lett a Közbeszerzési Monitor weboldala

2016-01-27

A Közbeszerzési Monitor belépési oldala mostantól SSL (https) kapcsolatot használ, ezáltal védve a felhasználók nevét és jelszavát.