Adatkezelési tájékoztató

Állapot: 2018.05.25.

Közbeszerzési Monitor

A Dobsa Közbeszerzési Monitor Kft. (2111 Szada, Béke út 39., mint adatkezelő, a továbbiakban: Adatkezelő) a Közbeszerzési Monitor (www.kozbeszerzesimonitor.hu) előfizetési díj ellenében, illetve próba céljából 14 napig egy alkalommal ingyenesen igénybe vehető online szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetője.

Az Adatkezelőhöz a következő e-mailcímen lehet kéréssel vagy kérdéssel fordulni: kozbeszerzes[kukac]dobsa.hu

Adatkezelő kijelenti, hogy a Szolgáltatás nyújtása során megismert és megszerzett személyes adatokat kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.) 13/A. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott céllal kezeli.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő működtetéséhez, ill. a jogtalan felhasználás megakadályozásához rögzít személyes adatokat.

A kezelt személyes adatok típusa:

 • előfizető (próba előfizető), amennyiben az előfizető természetes személy: az előfizető neve, lakcíme és adóazonositója vagy adószáma;
 • az előfizető kapcsolattartója (superuser): név, telefonszám, e-mailcím, jelszó (titkosítottan tárolva), az adatkezelési tájékoztató elfogadásának ténye és dátuma;
 • felhasználó (user): e-mailcím, jelszó (titkosítottan tárolva), az adatkezelési tájékoztató elfogadásának ténye és dátuma.

Adatkezelő a superuserre, a user(ek)re és adott esetben az előfizetőre a továbbiakban együttesen Adatbirtokosként hivatkozik.

Az adatkezelés időtartama: az Adatbirtokos személyes adatait a rögzítés időpontjától a törlés időpontjáig kezeli az Adatkezelő. A törlés időpontja (kivéve a próba előfizetőt) a Szolgáltatás folyamatos jellege miatt előre nem határozható meg. Ld. még „Törléshez való jog”. Adatkezelő a próba előfizető kapcsolattartójának e-mailcímét a regisztrációtól számított 12 hónapig tárolja, ezt követően a személyes adat automatikusan törlődik.

Az Adatbirtokos a következő jogokkal rendelkezik:

Adatok helyesbítése: az érintett Adatbirtokos a Szolgáltatás online felületén bármikor és saját maga tudja a személyes adatokat helyesbíteni, illetve módosítani. Az Adatkezelőnek nincsen jogosultsága ezen adatok helyesbítésére, ill. módosítására.

Törléshez való jog: az érintett Adatbirtokos bármikor kérheti személyes adatai törlését.

 • a felhasználó (user) személyes adatait az előfizető kapcsolattartója (superuser) jogosult törölni;
 • a superuser személyes adatait a felhasználói kézikönyvben leírt módon, a superuseri jogosultság másik személynek való átadásával az új superuser jogosult törölni;
 • az előfizető személyes adatait az Adatkezelő jogosult törölni (az előfizetői szerződés felmondásával vagy az előfizetői díj meg nem fizetésével).

Az Adatbirtokost megillető további jogokról itt tájékozódhat: http://www.naih.hu

Az ingyenes próbaidőszakot követően, az első előfizetési díj megfizetésének napjától a superuser által a regisztráció során megadott, a törvényi kötelezettség teljesítése miatt szükséges adatokat (megrendelő neve, címe, adószáma, a teljesítés napja) Adatkezelő számlázóprogramban a jogszabályokban meghatározott módon és ideig tárolja. Az ilyen, adott esetben személyes adatnak minősülő adatok vonatkozásában a „törléshez való jog” nem gyakorolható.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintett Adatbirtokost az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 • a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására vagy az incidensből eredő hátrányos következmények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket.

Cookie

Szolgáltató időszakosan, a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha az internet böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az Adatkezelő össze tudja kapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Szolgáltatás vonatkozásában.

A használt sütik típusa:

 • ideiglenes vagy munkamenet süti, amelyek törlődnek, amikor a felhasználó befejezi a böngészési munkamenetet;
 • állandó vagy mentett süti (érvényessége: 12 hónap), amelyek segítségével a felhasználót újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt a felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató)

EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
www.ezit.hu

Belépés